Hvorfor Blissystemet?

Bliss Kommunikation DK

Et visuelt hjælpemiddel til komminukation.

Hvorfor netop Blissystemet som kommunikation?

 

Der er mange grunde.

Symbolerne kan præsenteres for og indlæres af barnet på et tidligt tidspunkt i dets liv, og længe inden barnet er læsemodent.

Talesptoget kommer før læsning og skrivning i den normale udvikling. Det lille normale barn begynder at tale allerede i 1 års alderen, mens læse- og skrivefærdigheder først kommer mange år senere.

Et handicappet barn uden funktionel tale kan lære mange symboler og kommunikere via dem allerede på børnehavestadiet.

Blissymbolerne er enkle og logiske, børn tænker logisk, derfor lærer de symbolerne hurtigt. Det morer dem, at allerede indlærte symboler kan sættes sammen og give ny symbolmening. Symboler kan ligeledes udtrykke følelser, hvilket er meget væsentligt, men vanskeligt at give udtryk for med eksempelvis billeder.

Blissystemet er et godt middel til udvikling af sprog og begreber. Blissymboler forstås af alle, da betydningen altid står over symbolet. Dette betyder, at symbolbrugeren kan forstås også blandt fremmede. Symboler dækker personer, ting, handlinger, følelser, begreber og forhold – alle de betydningskattegorier, som er nødvendige i en bred kommunikation – og kommunikationen er betydelig hurtigere end ved at pege på bogstaver eller skrive på maskine.

Blissystemet kan anvendes på flere niveauer og giver mange muligheder.

1.Som signalsystem.

Det er for det lille barn – eller et barn med generelle indlæringsvanskeligheder. Begge grupper har et mindre symbolforråd til rådighed. De udpeger derfor kun ét eller få symboler, men så er det dét emne, de ønsker at snakke om.

2.Erstatning for tale.

De børn, der på grund af et handicap ikke har motorisk mulighed for at udvikle normal tale, kan helt eller måske delvis udnytte Blissystemets muligheder – udpege korrekt opbyggede sætninger og bruge hjælpesymboler og kombinationer.

3.Supplement til tale.

Her drejer det sig om de børn, der bliver forstået af deres allernærmeste, eller som taler forståeligt i situationer, hvor de føler sig helt trygge. Det samme barn kan være fuldstændig ”fortabt” i en anden sammenhæng – uden sin symbolplade.

4.Hjælp til sprogudvikling.

Her tænkes på det lille barn med mangelfuld og forsinket tale. Blissymbolsystemet kan her bruges til at udvikle barnets ordforråd og begrebsverden.

Andre muligheder for anvendelse af Blissystemet:

Som støtte til læseindlæring.

Som støtte til indlæring af grammatik og sprog.

Til brevskrivning og rejser (systemet er internationalt).

Blissystemet er ikke den sidste udvej – men begyndelsen til så meget.