Kommunikation med Blissbruger.

Bliss Kommunikation DK

Et visuelt hjælpemiddel til komminukation.

Hvordan forgår kommunikation med en Blissbruger?

Man taler almindeligt til en Blissbruger, og Blissbrugeren kommunikerer ved hjælp af sin Blissplade, hvor symbolerne er anbragt i et rudenet (med det trykte ord anbragt over symbolet). Dette betyder, at symbolbrugeren kan kommunikere selv med mennesker uden kendskab til Blissystemet. For at lette oversigten er symbolerne opdelt i ordgrupper, der har hver sin farve. Blissbrugeren udpeger som oftest sit udsagn manuelt. Er der store motoriske vanskeligheder ved udpegningen, gives forskellige hjælpemetoder og teknikker til afhjælpning heraf – foruden tekniske hjælpemidler.