Tilgængelige Blissmaterialer.

Bliss Kommunikation DK

Et visuelt hjælpemiddel til komminukation.

Tilgængelige Blissmaterialer i Danmark.

 

Tilgængelige Bliss materialer i Danmark.

De danske symbolplader

Danmark har valgt at udarbejde standardplader med Blissymboler.

Der findes 2 standardplader – én med 192 og én med 216 symboler.

Pladerne har et format (A3), som kan være på ethvert kørestolsbord.

Symbolerne i en sætning peges ud i læseretningen – fra venstre til højre.

Symbolerne er opdelt i ordgrupper. De forskellige grupper har hver sin farve. Den samme farveinddeling anvendes i de øvrige nordiske lande.

Blåt felt – personer og personlige stedord.

Rødt felt - udsagnsord (gøre-ord)

Grønt felt – tillægsord (vurderingsord)

Gult felt – navneord (tingsord)

Farven orange er blot indsat for at bryde det store gule felt.

Det første ord i hver af de vandrette rækker i det gule felt skal opfattes dom kodesymbol for de symboler, der følger efter i rækken.

Øverste vandrette linie – helt korte udsagn og hjælpesymboler.

Hvidt felt øverst til venstre – spørgeord og småord.

Feltet nederst til venstre – alfabetet. (På 192-symbolpladen findes dette til højre.)

Nederste række til højre – talrækken 0-10.

Pladerne med 192 eller 216 symboler er tænkt til manuel udpegning, hvor Blissbrugeren peger med en finger direkte på det/de ønskede symboler. Denne udpegningsmåde er naturligvis den enkleste. Pladerne kan også anvendes ved andre udpegningsmetoder. F. eks. hvis Blissbrugeren har en svag håndfunktion, så kan symbolerne nummereres, enten fortløbende eller inden for hver enkelt ordgruppe, brugeren peger da ud via talrækken.

 

Det er også muligt at en hjælper udpeger ordgruppe og derefter scanner med sin finger og brugeren giver Ja/Nej til udpegningen.

 

Pladerne uden farver kan anvendes til opbygning af plader til farvekodning, herunder øjenudpegning.

Pladerne med rudenet er tænkt som underlag til opbygning af symbolplader.

Pladen uden tekst og med farver er beregnet til oversættelse til fremmedsprog. Den kan bl.a. anvendes i engelskundervisning i forbindelse med opbygning af ordforråd og sætningsopbygning.